BÁO CÁO SƠ KẾT Thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020

Tháng Sáu 16, 2020 5:49 chiều

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN

TRƯỜNG THCS QUẢNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …/BC-THCS

          Quảng Long, ngày 15 tháng 6 năm 2020

 

BÁO CÁO SƠ KẾT

Thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020

(Kèm theo Công văn số 59/PGDĐT, ngày 27 tháng 5 năm 2020)

 

Thực hiện Kế hoạch số 59/PGDĐT, ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Phòng GD-ĐT thị xã Ba Đồn về Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.

Trường THCS Quảng Long báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ với những nội dung cụ thể như sau:

 1. Đặc điểm tình hình:
 2. Thuận lợi:

Trường THCS Quảng Long là cơ quan quản lý nhà nước, nằm trong hệ thống giáo dục công lập, ngoài nhiệm vụ chính là giáo dục, còn giúp các cơ quan cấp trên, đặc biệt là Phòng GD-ĐT thị xã Ba Đồn thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo trên địa bàn phường. Hiện tại nhà trường gồm có các bộ phận:

– 02 tổ chuyên môn gồm tổ KHXH, KHTN và 01 tổ hành chính.

– Cơ cấu tổ chức có: Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong HCM.

– Có các ban, chi hội: ban thi đua khen thưởng, ban kỉ luật, ban lao động, ban an toàn giao thông – an ninh trật tự, chi Hội chữ thập đỏ.

Tổng số CBGV-NV đến thời điểm 10/6 là 23 người, trong đó: quản lý 02, nhân viên thuộc tổ hành chính 04, 17 giáo viên đứng lớp. Trường gồm 09 lớp với 336 học sinh thuộc 04 tổ dân phố của phường Quảng Long. Trường có trụ sở đóng tại tổ dân phố Thủy Sơn, gần trụ sở UBND phường, trạm y tế phường.

Cơ bản khuôn viên trường có đủ diện tích để hoạt động tính trên đầu học sinh, phòng học kiên cố, đảm bảo thông thoáng và không gian học tập.

 1. Khó khăn:

Do khuôn viên nhà trường nằm ngay giữa lòng khu dân cư; cả 3 phía Bắc, Đông, Nam đều giáp ranh với khu dân cư, do đó có tình trạng lấn chiếm vào diện tích nhà trường của một số hộ dân. Làm cho khuôn viên không được thông thoáng, tất cả tường rào nhà dân đều bao quanh trường, có những chỗ giáp khu vực của dân nên nước từ dân chảy thấm qua khu vực sân trường. Ngoài ra, còn có khả năng gây sập tường rào do nước thấm và cây xanh từ nhà dân có rễ ăn sâu vào tường rào nhà trường. Công tác bảo vệ an ninh trật tự từ đó chịu sự tác động tiêu cực, làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong trường học.

Phía Tây, khu vực cổng trường có sự xâm lấn của người dân để làm quán bán hàng, làm cho khu vực cổng trường bị thu nhỏ, gây khuất tầm nhìn, do vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự, an toàn giao thông của nhà trường, đặc biệt là của học sinh, làm mất mĩ quan khuôn viên cổng trường, ảnh hưởng đến mục tiêu “cổng trường an toàn về giao thông”.

 1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện
 2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị

Nhận thức rõ âm mưu thâm độc, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng, chống phá Đảng và Nhà nước ta, hòng phá vỡ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của nhân dân ta. Cấp ủy, Chi bộ luôn quán triệt, chỉ đạo thường xuyên, tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung về tinh thần đoàn kết, tương thân, tương trợ trong công việc, cuộc sống, nhất là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong Nhà trường và đặt nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng – an ninh bằng những hình thức và nội dung sau:

– Thông qua các cuộc họp Chi bộ định kì, họp Hội đồng sư phạm, phổ biến các văn bản của các cấp trên về công tác “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Hiệu trưởng ban hành kế hoạch, chương trình hành động công tác, cụ thể hóa các nội dung và giải pháp phù hợp đặc điểm của đơn vị, đăng ký thi đua với Công an phường. Phân công nhiệm vụ cho ban an ninh trật tự trường học, do đồng chí Trần Thanh Pháp, tổ trưởng tổ KHTN làm trưởng ban, hằng năm có sơ kết, đánh giá, phân tích tình hình diễn biến an ninh trật tự tại đơn vị. Ngoài ra, Chi ủy và Công đoàn còn ban hành những nội dung về xây dựng văn hóa tại đơn vị.

– Trong quá trình thực hiện, cấp ủy và Ban giám hiệu thường xuyên có kế hoạch và lịch kiểm tra, đôn đốc, đúc rút kinh nghiệm, nhằm nhân rộng môn hình và phương thức hoạt động, có hình thức thi đua, khen thưởng, động viên kịp thời.

 1. Công tác tham mưu của Ban an ninh trường học với cấp ủy, chính quyền:

– Hằng năm cấp ủy phối hợp với chính quyền địa phương, Công đoàn ban hành Nghị quyết chuyên đề, tổ chức các buổi họp, hội nghị chuyên đề để phổ biến những nội dung về công tác toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác an toàn về an ninh trật tự tại đơn vị.

 1. Công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ:

– Tổ chức lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, họp Hội đồng sư phạm, quán triệt nghiêm túc, thường xuyên, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các văn bản gồm: Quyết định 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 09 của Ban bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch của Ban chỉ đạo thực hiện phong trào TDBVANTQ tỉnh Quảng Bình.

– Hằng năm, Nhà trường phối hợp với Công đoàn phát động phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân BVANTQ trong hội nghị cán bộ công chức, viên chức đầu năm, kết hợp các hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn trong năm theo từng mốc thời gian như ngày thành lập Đảng CSVN 03/2, ngày thành lập Đoàn 26/3, ngày chiến thắng 30/4, ngày sinh nhật Bác 19/5… Ban giám hiệu nhà trường luôn quán triệt trong đội ngũ tinh thần sẵn sàng đạp tan những âm mưu, thủ đoạn phá hoại sự bình yên của đất nước, âm mưu diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

– Tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất cũng như tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia các hoạt động, các sự kiện trọng đại của đất nước, các lễ hội liên quan đến nội dung TDBVANTQ.

– Lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn hằng năm, phát động cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường tích cực tham gia các phòng trào an toàn giao thông, phong trào phòng chống cháy nổ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống các tệ nạn xã hội.

 1. Đánh giá khái quát kết quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” hằng năm tại trường:
 2. a) Công tác tuyên truyền, giáo dục, ý thức trách nhiệm:

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường luôn nêu cao nhận thức, chấp hành những chủ trương, đường lối và các chính sách của Đảng, phát luật Nhà nước đề ra. Gương mẫu trong việc thực hiện pháp luật và tham gia tốt các chương trình quốc gia về phòng chống tệ nạn xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại đơn vị và địa phương nơi cư trú.

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên phối hợp cùng các bộ phận có liên quan như Công an, Đoàn thanh niên, lập kế hoạch tổ chức kí kết phối hợp cùng thực hiện.

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo Pháp lênh bảo vệ bí mật nhà nước và Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của tỉnh ban hành. Quán triệt và chấp hành nghiêm Luật an toàn giao thông.

– Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia xây dựng cơ quan văn hoá, môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, thân thiện, an toàn. Xây dựng cơ quan, đơn vị mạnh về mọi mặt, đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hoá. Luôn quan tâm đến phòng chống cháy nổ, qua 5 năm không xảy ra trường hợp cháy nổ. Công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt đại dịch Covid-19 luôn được Cấp uỷ quan tâm, chỉ đạo sát sao và đặt lên hàng đầu trong quản lý, điều hành tại đơn vị.

 1. b) Công tác tổ chức, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT ở đơn vị:

– Nhà trường phối kết hợp với Công an địa phương nhằm triển khai các nhiệm vụ liên ngành về công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo Nghị định 74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 và Thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục – Đào tạo.

– Phát huy vai trò và trách nhiệm của đồng chí bảo vệ trường, có chính sách phù hợp nhằm động viên, khuyến khích bảo vệ trường luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, có các phương án phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT củ Nhà trường. Do vậy, trong những năm qua chưa xảy ra vụ việc vi phạm đáng tiếc nào, môi trường sư phạm luôn được giữ vững.

 1. Đánh giá chung:
 2. a) Ưu điểm:

Nhìn chung từ năm 2015 – 2020 phong trào TDBVANTQ luôn được cơ quan quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả, công tác bảo vệ ANTT tại nhà trường có chuyển biến tích cực. Công tác phối hợp, kí quy chế giao ước giữa công an địa phương và Nhà trường về các mặt liên quan đến bảo vệ ANTT, bảo vệ bí mật nhà nước và các hoạt động khác thường xuyên, chặt chẽ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt công tác phòng chống các loại hình thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, luôn được sự giúp đỡ hỗ trợ của lực lượng công an địa phương.

Nhà trường tập trung triển khai các nội dung, quán triệt các văn bản về phong trào TDBVANTQ trong toàn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ngay từ Hội nghị cán bộ công chức – viên chức, đề ra những giải pháp căn cơ về phòng chống cháy nổ, phòng chống các tệ nạn xã hội. Công tác xây dựng cơ quan văn hoá luôn đạt các tiêu chí “An toàn về an ninh trật tự”, không để các sự việc xấu xảy ra. Thực hiện tốt những quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, công tác phòng cháy chữa cháy, thực hiện nghiêm Luật An toàn giao thông…

 1. b) Những bất cập, hạn chế:

Trường THCS Quảng Long nằm trên địa bàn giáp ranh với các phường Ba Đồn, Quảng Thọ, Quảng Phong và xã Quảng Phương thuộc huyện Quảng Trạch, do đó tình tình tội phạm và ANTT luôn có diễn biến phức tạp, khôn lường, không thể lường trước được các vụ việc như trộm cắp, gây mất ANTT, tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội khác luôn rình rập như ma tuý, nghiện ngập… Trước các nguy cơ đó, bản thân nhà trường cũng rất khó kiểm soát nếu có những sự việc xả ra, đây chính là thách thức rất lớn cho nhà trường, đặc biệt trong tình hình hiện nay.

Trường có vị trí sát nhà dân, do đó một số biểu hiện tranh chấp, lấn chiếm do lịch sử để lại, gây khó khăn cho công tác bảo đảm ANTT, an toàn trường học, đặc biệt khu vực trước cổng trường.

 1. c) Bài học kinh nghiệm:

Nhìn lại sau 5 năm triển khai thực hiện “toàn dân bảo vệ ANTQ” tại nhà trường, từ thực tế địa bàn và đặc thù công tác ngành, rút ra một số kinh nghiệm như sau:

– Việc triển khai, quán triệt các văn bản liên quan đến phong trào TDBVANTQ phải được Cấp uỷ đưa vào Nghị quyết, làm cơ sở thực hiện nghiêm túc. Nhà trường và Công đoàn tham gia giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm cho các năm tiếp theo, đảm bảo xuyên suốt, lâu dài, có tính logic.

– Phải đặt công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trực quan sinh động, có tác dụng lớn trong việc triển khai thực hiện phong trào. Ban giám hiệu phải lồng ghép chương trình hành động này vào các cuộc họp, các Hội nghị; thay đổi phương thức và mô hình trong chỉ đạo điều hành công tác TDBVANTQ toàn trường.

– Cấp uỷ, BGH, Công đoàn phải tạo những điều kiện cần thiết, tổ chức huấn luyện, tập huấn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, trách nhiệm công dân trước mối nguy của đất nước. Nâng cao nhận thức cho mọi người về sự quấy phá cách mạng của các thế lực phản động, diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ chế độ mà Đảng và Bác Hồ cùng nhân dân dày công xây dựng.

– Phải đặt tiêu chí kiểm tra, giám sát, đúc rút kinh nghiệm trong triển khai phong trào TDBVANTQ, công tác thi đua khen thưởng cũng phải được các cấp đặc biệt chú trọng nhằm động viên, cỗ vũ phong trào luôn dành những thắng lợi, nhân rộng các điển hình về công tác BVANTQ. Sơ kết, tổng kết những việc đã làm được, chưa làm được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

III. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

 1. Công tác chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị:

– Kiểm tra, rà soát lại những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành phong trào TDBVANTQ trong toàn trường, nhằm có cơ sở đề ra các phương án, các giải pháp phù hợp. Khắc phục, chấn chỉnh những lệch lạc trong chỉ đạo thực hiện.

– Tiếp tục công tác tuyên truyền, truyền thông các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác BVANTQ. Bám sát các nội dung Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ về chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

– Tiếp tục tổ chức các mô hình tiên tiến với phong trào mang tính quần chúng cao.

 1. Tổ chức các hoạt động tiến tới “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”:

“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là dịp để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có sức mạnh lan tỏa, khích lệ, động viên và phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của toàn dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng, phát triển đất nước. “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020 tổ chức trong dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Ngày truyền thống Công an nhân dân 19/8, 15 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005-19/8/2020), tập trung từ ngày 01/8 đến 19/8/2019 với một số hoạt động như sau:

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và học sinh về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng; thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của “phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, BGH, các tổ chức thành viên và toàn thể giáo viên, học sinh trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

– Vận động cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT phục vụ công tác phòng, chống Covid-19; chào mừng kỉ niệm 75 năm Quốc khánh 02/9, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp.

– Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư “về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Tập trung xây dựng, củng cố tình hình về an ninh, trật tự, trong nhà trường; đổi mới hình thức, biện pháp, xây dựng phong trào phù hợp với tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đơn vị; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế phối hợp giữa Nhà trường – Công đoàn về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong sạch, vững mạnh.

– Biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

– Đánh giá tình hình, kết quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 8 tháng đầu năm 2020; rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào trong thời gian tiếp theo.

 1. Các phương hướng, nhiệm vụ khác:

– Chú trọng xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo vệ trường, phối kết hợp với lực lượng công an phường; Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong trường học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Nâng cao chất lượng hiệu quả mô hình, nhân điển hình tiên tiến; Công tác kiểm tra và thi đua khen thưởng.

Lựa chọn 03 em học sinh nghèo để giúp đỡ trong học tập với phong trào “nâng bước em tới trường”; kêu gọi các nhà hảo tâm tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội, thăm, tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những tấm gương vượt khó trên địa bàn phường nhân dịp lễ Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9.

– Ngoài ra, tập thể nhà trường luôn ý thức được một số việc làm để tích cực tham gia như “Hiến máu nhân đạo”, “Đền ơn đáp nghĩa”…. Những hoạt động này, không chỉ đơn thuần đem đến những giá trị vật chất, bù đắp những thiếu thốn trong đời sống thường nhật của những mảnh đời bất hạnh mà còn nêu cao giá trị nhân văn, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó từ bao đời nay của dân tộc, đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp của người thầy giáo trong lòng học sinh và phụ huynh.

– Có các hình thức tuyên dương, khen thưởng cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho nhà trường trong việc giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trong trường học trong những năm qua.

– Một số khẩu hiệu tuyên truyền: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”; “Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng; “Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm và quyn lợi của toàn dânNhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thng Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh T quc, “Phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của Tổ quốc.

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Trong quá trình tổng hợp báo cáo, tất nhiên không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự đóng góp xây dựng để báo cáo được hoàn thiện hơn. Trân trọng!

Nơi nhận:– Phòng GD-ĐT (để báo cáo);

– Các tổ chuyên môn (phối hợp thực hiện);

– Lưu văn thư.

KT.HIỆU TRƯỞNGPHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Xuân Hoàng