z3165676786029_744926a77ba7b298696ba64a0d1c79dd

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG NHÀ TRƯỜNG

Trước tình hình diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn Thị xã, với tinh thần hưởng ứng tích cực phong trào thi đua của Bộ GD-ĐT phát động “Toàn ngành GDĐT đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng,…