ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN VỀ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Tất cả phải thay đổi để thích ứng, trong đó có việc dạy – học trực tuyến. Quả đúng như vậy! Thú thật, với cá nhân tôi, việc dạy trực tuyến là khó khăn, trở ngại lớn bởi lâu nay trình độ…

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực

Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực chuyển từ việc tiếp thu kiến thức một cách thụ động sang chủ động, tăng cường tương tác giữa giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh nhằm…
aspose.words.11a57be6-5d0a-491b-9588-077533f30bb6.004

KẾ HOẠCH TUẦN 23

TỆP TIN KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 23  (TỪ 3/2 ĐẾN 8/2/2020) TỔ : KHOA HỌC TỰ NHIÊN   I. KẾ HOẠCH CHUNG II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ I. Đánh giá công tác tuần 221.Số lượng PC:- Đảm bảo công…

PP DẠY TIẾT ÔN TẬP TOÁN

TỆP TIN: Phương pháp dạy học tiết ôn tập Toán Mục đích Nhằm tổ chức, điều khiển học sinh ôn tập, tổng kết, hệ thống hóa và khái quát hóa tri thức, kĩ năng sau khi học xong một chương, một phần hay toàn…

KINH NGHIỆM DẠY HỌC

TỆP TIN: GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC  HỌC SINH CÁ BIỆT Trong công tác của người giáo viên cùng với công việc chuyên môn là giảng dạy còn  tham gia công tác chủ nhiệm lớp. Đây cũng là nhiệm vụ…