MỘT VÀI KINH NGHIỆM KHI DẠY LUYỆN TẬP TOÁN 7

Trong thực tế một số năm trực tiếp giảng dạy môn Toán lớp 7, bản thân tôi nhận thấy chất lượng của bộ môn Toán còn chưa cao. Trong quá trình giảng dạy tôi thấy đa số các em chưa có…

QUI TẮC ỨNG XỬ CÓ VĂN HÓA CỦA HỌC SINH THCS

Văn hóa ứng xử trong trường học là một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh bậc THCS. Vì ở lứa tuổi này các em có sự thay đổi lớn về…

Kinh nghiệm học nhanh, nhớ lâu môn Lịch sử

Không chỉ riêng Việt Nam, Lịch sử có vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống giáo dục của bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên trong những năm gần đây, việc học và thi Lịch sử luôn làm khó…

SKKN: Cách tổ chức hoạt động nhóm có hiệu quả

Chia nhóm học tập Nhóm học tập rất cần thiết trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học. Khi học theo nhóm các em được chia sẻ ý kiến cho nhau, được hỗ trợ giúp đỡ nhau…