KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TÕ THÁNG 11

Tháng Mười Một 2, 2017 3:01 chiều

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y THÁNG 11

 

– Kiểm tra vệ sinh các lớp và khu vực vệ sinh được phân công.

– Lập danh sách học sinh tham gia BHYT, nộp cho BHXH.

– Kịp thời sơ cứu các trường hợp đau ốm, thương tích xảy ra trong trường.

– Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

– Giáo dục sức khỏe cho GV- HS về những dịch bệnh thường xảy ra trong khi thời tiết chuyển mùa trong buổi phát thanh măng non của trường: ” Sốt siêu vi”.

– Tiếp tục khám sức khoẻ định kỳ cho các lớp khối 8,9.

– Hoàn thành sổ khám sức khỏe cho học sinh toàn trường.

– Xử lý công văn y tế.

– Chăm sóc vườn cây thuốc nam.

– Cập nhật thông tin vào sổ theo dõi sức khỏe của học sinh toàn trường.

 

Quảng Long, ngày 30 tháng 10 năm 2017

                                                                                              Người lập

 

 

 

                                                                                             Giả Thị Thuý

Tệp đính kèm: KH HOAT DONG THANG 11 Y TE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN Y TẾ

Kế hoạch tuần: 11 (từ ngày 30 / 10 /2017 đến ngày 04 / 11 /2017)

Ngày Thứ Nội dung công việc
Sáng Chiều
30/10 2 – Chào cờ đầu tuần.

– Kiểm tra vệ sinh toàn trường.

– Lên kế hoạch tuần.

– Thường trực sơ cứu, cấp cứu, cssk toàn trường.

– Họp tổ hành chính.
31/10 3 – Kiểm tra vệ sinh toàn trường.

– Thường trực sơ cứu, cấp cứu, cssk toàn trường.

– Lập danh sách học sinh tham gia BHYT.

– Tuyên truyền dịch “Sốt siêu vi”.

– Nghỉ theo chế độ nhân viên.
01/11 4 – Kiểm tra vệ sinh toàn trường.

– Thường trực sơ cứu, cấp cứu, cssk toàn trường.

– Cập nhật danh sách học sinh tham gia BHYT.

– Làm hồ sơ y tế.
02/11 5 – Kiểm tra vệ sinh toàn trường.

– Thường trực sơ cứu, cấp cứu, cssk toàn trường.

– Báo cáo Số lượng học sinh tham gia BHYT cho BHXH.

– Làm hồ sơ y tế.
03/11 6 – Kiểm tra vệ sinh toàn trường.

– Thường trực sơ cứu, cấp cứu, cssk toàn trường.

– Làm hồ sơ y tế.
04/11 7 – Đi học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

 

 

 

Nhân viên y tế

 

 

Giả Thị Thúy