BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ NGÀY 20/10

Tháng Mười 10, 2020 6:51 sáng

Phụ nữ Việt Nam được sinh ra và lớn lên trong đất nước có nền văn minh nông nghiệp với nghề lúa nước, thủ công nghiệp. Vì thế mà họ đã trở thành một lực lượng lao động chính cần cù, chăm chỉ tạo ra lương thực, của cải. Ngoài ra, khi đất nước bị kẻ thù xâm lược nên họ đã có bản sắc riêng: là người thông minh, dũng cảm, có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và phát triển bản sắc, tinh hoa của dân tộc, là người trung hậu, đảm đang đã tạo ra những anh hùng cho đất nước.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh để chống giặc ngoại xâm cũng như giữ gìn, xây dựng đất nước. Và trong quá trình đó thì luôn xuất hiện bóng dáng của người phụ nữ như bà Trưng, bà Triệu, nữ tướng Nguyễn Thị Định, Bùi Thị Xuân, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai … Với mỗi chặng đường lịch sử gắn liền với cuộc đời của người phụ nữ và gắn liền với những câu chuyện về tấm gương sáng, sự hi sinh để giúp Việt Nam có được như ngày hôm nay. Với những điều mà phụ nữ đã làm trong xuyên suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam cũng không hề thua kém với những anh hùng hào kiệt, đấng mày râu.

– Năm 1930, trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, ở Nghệ An, Hà Tĩnh có 12.946 chị tham gia phụ nữ giải phóng, cùng nhân dân đấu tranh thành lập chính quyền Xô Viết ở trên 300 xã. Ngày 1/5/1930, đồng chí Nguyễn Thị Thập đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh của hơn 4.000 nông dân ở hai huyện Châu Thành, Mỹ Tho, trong đó có hàng ngàn phụ nữ tham gia.

– Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: “Nam nữ bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng.

Chính vì vậy mà ngày 20/10/1930, Hội Liên hiệp Phụ nữ chính thức được thành lập.Sự kiện lịch sử này thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng đối với vai trò của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ.

Hội nghị TW Đảng tháng 10/1930 đã thông qua một Nghị quyết riêng về Công tác vận động  phụ nữ. Đảng coi công tác vận động phụ nữ là một nhiệm vụ to lớn và chủ trương thành lập ”Phụ nữ hiệp hội”. Ngày 20/10/1930 Hội phụ nữ phản đế chính thức được thành lập.  Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam được thành lập ngày 20-10-1930.Đó là tổ chức tiền thân của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng phụ nữ theo đường lối của Đảng, Đảng chỉ rõ: nếu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp mà chưa giải phóng phụ nữ thì Cách mạng mới chỉ là một nửa.Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai là chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Bác Hồ kính yêu đã từng đánh giá: Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trong hai cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước, phụ nữ nước ta có nhiều cống hiến to lớn xuất sắc.Hội hiệp phụ nữ Việt Nam đã được Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Sao vàng.

Từ nghị quyết đầu tiên về công tác vận động phụ nữ nói trên đến các Nghị quyết của Đảng nói về công tác vận động phụ nữ, cũng như qua các bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta đều gắn liền sự nghiệp giải phóng phụ nữ và sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng loài người. Phụ nữ được coi là một tổ chức quần chúng của Đảng. Qua các thời kỳ, tổ chức phụ nữ có những tên gọi cho phù hợp với nhiệm vụ cách mạng: Hội phụ nữ giải phóng (1930-1931), Hội phụ nữ dân chủ (1936-1939), Hội phụ nữ phản đế (1939-1941), Đoàn phụ nữ cứu quốc (16/6/1941- 19/10/1946), Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (từ 20/10/1946 đến nay). Dù tên gọi có nhiều thay đổi cho phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, nhưng trước sau vẫn là tổ chức kiên trung của phụ nữ Việt Nam.Với Đoàn phụ nữ cứu quốc làm nòng cốt, tháng 4/1950 hợp nhất Đoàn phụ nữ cứu quốc vào Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.Hội phụ nữ giải phóng (8/3/1961) ở miền Nam trong thời kỳ chống Mỹ, tháng 6/1976 cũng hợp nhất vào Hội LHPN Việt Nam.Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam được Đảng tổ chức và lãnh đạo để làm cách mạng và chăm lo quyền lợi cho phụ nữ Việt Nam, thực hiện nam, nữ bình đẳng. Qua các giai đoạn cách mạng, phụ nữ Việt Nam luôn xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ Tịch Hồ Chí Minh ”Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

14-9-2

Cô giáo Trần Thị Dung