KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 34 (TỪ 22/4 ĐẾN 27/4/2019) TỔ : KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Tháng Tư 27, 2019 7:13 sáng

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN  34 (TỪ 22/4 ĐẾN 27/4/2019)

TỔ : KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Tệp đính kèm: KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 34

I. Đánh giá công tác tuần 331.Số lượng PC:  Đảm bảo công tác số lượng

– GVCN lớp thường xuyên bám lớp kiểm tra công tác số lượng

2.Công tác chuyên môn:

a.Công tác dạy và học:

– Dạy học chương trình hết tuần 33

-GV thực hiện nghiêm túc chương trình,thời khóa biểu.

– Hoàn thành các chuyên đề,kiểm tra toàn diện

-Thực hiện nghiêm túc về quy chế chuyên môn về soạn bài, lên báo giảng, sử dụng đồ dùng dạy học, sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

– Tích cực đổi mới phương pháp dạy học,tăng cường mượn và sử dụng đồ dùng dạy học.Tăng cường hướng dẫn học ở nhà

b.Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh năng khiếu

– Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi  khối lớp 8

– Hoàn thành chấm bài HSG và đánh giá chất lượng HSG

-Hoàn thiện các chuyên đề3.Công tác bồi dưỡng thường xuyên:

–  Làm bài thu hoạch nội dung 3 của BDTX

4.Công tác thông tin báo cáo

– Hoàn thành kịp thời

5.Công tác khác:

– Nhắc nhở nề nếp học sinh tình trạng đi học trễ,đạo đức học sinh

-Tập luyện các môn năng khiếu

KẾ HOẠCH CHUNG: TUẦN 34

I. Việc trọng tâm:

1.Công tác chuyên môn .

* Giảng dạy theo kế hoạch nhà trường

-Sinh hoạt chuyên môn vào lúc 14h

– Thực hiện hoàn thành chương trình tuần 34

-Thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy học,thực hiện tốt các tiết thực hành. Chuẩn bị bài

soạn chu đáo, đầy đủ.

– Kí duyệt giáo án vào thứ 2 hằng tuần,tăng cường dạy bù các môn còn chậm chương trình.Tích cực dự giờ đồng nghiệp

-Làm phiếu báo đăng ký sử dụng thiết bị của tuần.Tăng cường dạy bù các môn còn chậm chương trình,kiểm tra việc thực hiện chương trình

–Rà soát lại các chỉ tiêu theo kế hoạch năm học
–   Cập nhật lịch báo giảng ,sử dụng thiết bị dạy học,ứng dụng CNTT-Tiếp tục dạy bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6-8

Kiểm tra toàn diện : Hoàn thiện hồ sơ thanh tra,hồ sơ chuyên đề.

Kiểm tra chuyên đề hồ sơ của các đ/c

-Cập nhật điểm vào sổ chính

-Nộp đề khảo sát HKII kí duyệt trước khi gửi mailKhảo sát chất lượng lớp 9
2. Công tác chủ nhiệm: – Xây dựng phong trào tự quản,chấm dứt bỏ giờ,bỏ tiết.

– Thi đua đạt tuần học tốt, điểm học tốt

– Chỉ đạo lớp làm tốt công tác vệ sinh lao động, phân công khu vực vệ sinh, bồn hoa

– Nhắc nhở học sinh có ý thức học và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp

-Các lớp hoàn thành các loại quỹ
II. Công việc khác– Tập luyện bóng chuyền công đoàn

-Các đ/c tập luyện đội tuyển năng khiếu cho năm sau