KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 30 (TỪ 25/3 ĐẾN 30/3/2019) TỔ : KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Tháng Ba 26, 2019 7:25 sáng

Tệp đính kèm: KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 30 (1)

I. Đánh giá công tác tuần 29

1.Số lượng PC:

– Đảm bảo công tác số lượng

GVCN lớp thường xuyên bám lớp kiểm tra công tác số lượng

2.Công tác chuyên môn:

a.Công tác dạy và học:

– Dạy học chương trình hết tuần 29

-GV thực hiện nghiêm túc chương trình,thời khóa biểu.

– Hoàn thành các chuyên đề,kiểm tra toàn diện

-Thực hiện nghiêm túc về quy chế chuyên môn về soạn bài, lên báo giảng, sử dụng đồ dùng dạy học, sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

– Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh, theo hướng nghiên cứu bài học,hoạt động nhóm

Hoàn thành thao giảng HKII

b.Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh năng khiếu

– Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp

3.Công tác bồi dưỡng thường xuyên:

–  Làm bài thu hoạch nội dung modun 3 của BDTX

4.Công tác thông tin báo cáo

– Hoàn thành kịp thời

5.Công tác khác:

– Nhắc nhở nề nếp học sinh tình trạng đi học trễ

– Chuẩn bị cho rung chuông vàng

-Tập luyện các môn năng khiếu

KẾ HOẠCH CHUNG: TUẦN 30

I. Việc trọng tâm:

1.Công tác chuyên môn .

* Giảng dạy theo kế hoạch nhà trường

-Sinh hoạt nhóm chuyên môn

– Thực hiện hoàn thành chương trình tuần 30 ( Thực dạy tuần 29)

-Thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy học,thực hiện tốt các tiết thực hành. Chuẩn bị bài soạn chu đáo, đầy đủ.

– Kí duyệt giáo án vào thứ 2 hằng tuần,tăng cường dạy bù các môn còn chậm chương trình.

-Làm phiếu báo đăng ký sử dụng thiết bị của tuần

–   Cập nhật lịch báo giảng ,sử dụng thiết bị dạy học,ứng dụng CNTT

-Tiếp tục dạy bồi dưỡng học sinh giỏi lớp từ 6 đến 8

Kiểm tra chuyên đề 2 đ/c:  đ/c Hương;  đ/c Phương.

Cập nhật điểm vào sổ chính

2. Công tác chủ nhiệm:

– Xây dựng phong trào tự quản,chấm dứt bỏ giờ,bỏ tiết.

– Thi đua đạt tuần học tốt, điểm học tốt

– Chỉ đạo lớp làm tốt công tác vệ sinh lao động, phân công khu vực vệ sinh, bồn hoa

– Nhắc nhở học sinh có ý thức học và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp

II. Công việc khác

– Tập luyện bóng chuyền công đoàn

-Các đ/c tập luyện đội tuyển năng khiếu