ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 3 KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2019

Tháng Tư 27, 2019 7:15 sáng

TRƯỜNG THCS QUẢNG LONG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI                               Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

Số:    /KH-TCM                                                Quảng Long, ngày 30  tháng 3 năm 2019

 

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 3

KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2019

                                                           

                                                              Phần I

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 3

 1. Số lượng, phổ cập.

– Lớp 9C: Sỉ số 28 – GVCN: Nguyễn Thị Thùy Nhung

– Lớp 7A: Sỉ số 44 – GVCN: Trần Thị Hảo

– Lớp 9A: Sỉ số 30 – GVCN: Phan Thị Bình

– Lớp 6B: Sỉ số 32 – GVCN: Nguyễn Thị Thương

– Lớp 6C: Sỉ số 32 – GVCN:Nguyễn Thị Kim Anh

– GVCN bám lớp, theo giỏi sát sao số lượng học sinh, học sinh đi học chuyên cần.

–  Duy trì số lượng 100/100 học sinh đến trường, không có trường hợp học sinh bỏ học.

– Không có HS vi phạm đạo đức.

– Thực hiện nghiêm túc PCGD-XMC được phân công.

 1. Công tác chuyên môn:
 2. Ngày công: Thực hiện nghiêm túc.
 3. Thực hiện chương trình: Tuần mấy 29 đúng tiến độ.
 4. Hoạt động giáo dục.

– Tổng số tiết dự giờ: 40

+ Số tiết dự giờ của Tổ trưởng: 8 Trong đó Giỏi: 6 Khá: 2

+ Số tiết dự giờ của Tổ phó: 8 Trong đó Giỏi: 5 Khá: 3

+ Số tiết dự giờ của của GV: 24 Trong đó Giỏi: 14 Khá: 10

– Số tiết bồi dưỡng HSG lớp 9 trong tháng: 0

– Số tiết bồi dưỡng HSG lớp 6-8 trong tháng: 80

– Số tiết dạy bổ trợ kiến thức cho HS lớp 9 trong tháng: 16

– Số buổi dạy thêm, phụ đạo cho HS lớp 6-8 trong tháng: 48

– Số tiết sử dụng ĐDDH có hiệu quả: 32

– Số tiết sử dụng CNTT đạt hiệu quả cao: 314

– Số tin bài đăng tải lên Website: của Tổ: 05; của Giáo viên: Hoàng Thị Liên 01; Phan Thị Bình 01; Trần Thị Hảo 01; Trần Thị Liệu 01; Nguyễn Thị Thị Nhung 01:

– Số tin bài đăng tải lên Trường học kết nối: của Tổ: 06 ; của Giáo viên: Hoàng Thị Liên 01; Phan Thị Bình 01; Trần Thị Hảo 01; Nguyễn Thị Thương 01; Nguyễn Thị Kim Anh 01, Lê Thị Hương Giang 01.

 1. Kết quả các hội thi, các hoạt động của Ngành, ngoại khóa cho HS:

– Học sinh tích cực tham gia thi đọc sách vì tương lai tại website như lớp 9A.

– Phong trào nuôi heo đất ở các lớp sôi nổi và có hiệu quả.

– Kỷ niệm 26/3 tổ chức cuộc thi rung chuông vàng với khí thế phấn khỡi, sôi nổi và thành công.

 1. Công tác kiểm tra nội bộ:

          – Số tiết thực tập, thao giảng:

TT Họ tên Điểm Xếp loại  

Ghi chú

1 Nguyễn Thị Ánh Hồng 18,0 Tốt  
2 Nguyễn Thị Thùy Nhung 19,0 Tốt  
3 Phan Thị Bình 18,75 Tốt  

 

– Kiểm tra toàn diện: 1 Giáo viên. Kết quả:  Tốt

 

TT Họ tên Tiết dạy KSCL Hồ sơ Xếp loại
Tiết 1 Tiết 2 Khá Giỏi TB trở lên
1 Nguyễn Thị Thùy Nhung 19 18,5 14 (50%) 9 (32,1%) Tốt Tốt

 

– Kiểm tra chuyên đề: 04 Giáo viên. Kết quả: 4 Tốt

TT Họ tên Tên chuyên đề Xếp loại Ghi chú
1 Lê Thị Hương Giang Sử dụng trò chơi Kim’s game  trong phần warm up bộ môn Tiếng Anh. Tốt  
2 Nguyễn Đăng An Tích hợp liên môn trong quá trình dạy học. Tốt  
3 Nguyễn Thị Ánh Hồng Tích hợp liên môn trong quá trình dạy học. Tốt  
4 Nguyễ n Thị Thương Ứng dụng CNTT trong dạy học Tốt  

III. Hoạt động khác:

– Công tác phần hành: Công tác chuẩn bị cho cuộc thi rung chuông vàng nghiêm túc, các đ/c chí nộp câu hỏi rung chuông vàng đúng thời gian, đ/c Hảo tích cực tập luyện đội văn nghệ.

– Giáo viên bộ môn lớp 9 ra đề thi tuyển vào lớp 10 đúng hình thức, nội dung, phù hợp với chường trình giảng dạy và nộp đúng thời gian quy định.

– Tham gia hoạt động tập thể: Các đ/c chí tập luyện bóng chuyền theo lịch và tham gia đầy đủ. Công đoàn tổ chức lao động trồng bồn hoa, cây cảnh chăm chỉ và có trách nhiệm như đ/c Bình, đ/c Liên, đ/c Thương, đ/c Giang.

– Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo và văn hóa ứng xử trong trường học.

* Đánh giá chung:

 1. Ưu điểm: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, thực hiện quy chế chuyên môn nghiêm túc, soạn giảng đầy đủ, thường xuyên ứng dụng CNTT vào dạy học, báo cáo thông tin kịp thời. Tích cực học tập bồi dưỡng thường xuyên. Thực hiện đúng giờ giấc.
 2. Tồn tại: Đ/C An chưa thực hiện tốt việc gữi bài lên website trường học và trường học kết nối.

Phần II

KẾ HOẠCH THÁNG 4

             Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày giổ tổ Hùng Vương 10/3, ngày Miền Nam hoàn toàn giải phong 30/4 và ngày 1/5..

* Nhiệm vụ trọng tâm:

 1. Số lượng- Phổ cập: Duy trì số lượng 100%.
 2. Công tác chuyên môn

– Thực hiện ngày công: Nghiêm túc thực hiện quy chế ngày công.

– Thực hiện chương trình giảng dạy nghiêm túc, đúng tiến độ tuần 29. Thực hiện chuyên đề dạy học và chuyên đề chuyên môn. Thường xuyên ứng dụng CNTT vào dạy học.

– Tiếp tục thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo “ Nghiên cứu bài học”

– Thực hiện hoạt động giáo dục: Tang cường bồi dưỡng HSG 6,7,8. Dạy bổ trợ kiến thức theo lịch phân công của chuyên môn.

– :Giáo viên tiếp tục làm bài giảng e-learning.

– Tiếp tục phong trào thực tập thao giảng, dự giờ thăm lớp.

– Tăng cường ôn tập kiến thức và luyện đề cho học sinh.

– Giáo viên bộ môn thường xuyên đốc thúc học sinh làm bài tập về nhà, kiểm tra sách vỡ và dụng cụ học tập của học sinh.

– Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh thường xuyên tham gia bài học trên trường học kết nối.

– Giáo viên bộ môn thực hiện chương trình giáo dục địa phương.

 1. Công tác kiểm tra nội bộ:
 • Kiểm tra toàn diện 02 đ/c.
 • Kiểm tra chuyên đề 03 đ/c.

III.  Hoạt động khác:

– Tiếp tục tuyên truyền về chính trị, tư tưởng đạo đức nhà giáo, kiến thức pháp luật, các kỷ năng ứng xữ và giải quyết các tình huống sư phạm.

– Đ/c An phân công nhiệm vụ lao động cho các lớp và thương xuyên kiểm tra công tác vệ sinh.

– Đ/c Liệu tăng cường công tác kiểm tra hoạt động đội và phát thanh chương trình măng non vào buổi sáng hằng ngày.

– Đ/c Liên và đ/c Giang tiếp tục luyện Olympic Tài năng Tiếng Anh cho học sinh.

– Giáo viên chủ nhiệm dạy kỷ năng sống cho học sinh.

– Tham gia hoạt động tập thể: Tham gia tập luyện bóng chuyền 2 buổi/ tuần. Chăm sóc bồn hoa cây cảnh.

– Tích cực học tập bồi dưỡng thường xuyên nội dung 3.

– Gữi bài lên website của trường, và tường học kết nối.

– GVCN tiếp hướng dẩn học sinh tham gia cuộc thi giao thông học đường.

 1. Đề xuất – Kiến nghị:

Một số giáo viên cần phải tích cực gữi bài lên website trường học và trường học kết nối.

 

Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

                                                                                   Hoàng Thị Liên