Tập huấn tích hợp giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn và vật liệu chưa nổ trong giảng dạy môn HĐGDLL và môn GDCD cấp THCS năm học 2018-2019

Tháng Mười 3, 2018 3:09 chiều

Tập huấn tích hợp giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn và vật liệu chưa nổ trong giảng dạy môn HĐGDLL và môn GDCD cấp THCS năm học 2018-2019

 

Thực hiện Công văn số 359 /PGDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD&ĐT Thị xã Ba Đồn về việc tập huấn tích hợp giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn và vật liệu chưa nổ trong giảng dạy môn HĐGDLL và môn GDCD cấp THCS. Trường THCS Quảng Long cử 02 đồng chí (01 Cán bộ quản lý, 01TPT Đội) tham gia tập huấn tại Hội trường Phòng GD &ĐT Thị xã Ba Đồn.

Sau khi tập huấn về Ban HĐGDLL phối hợp Chuyên môn đã tổ chức cho đ/c TPT triển khai tập huấn tích hợp về việc phòng tránh tai nạn bom mìn và vật liệu chưa nổ trong giảng dạy môn HĐGDLL và môn GDCD cấp THCS cho GVCN và GV giảng dạy bộ môn GDCD.

Sau 1 buổi làm việc, buổi tập huấn đã thành công, tốt đẹp. Các đ/c giáo viên đều được trang bị thêm kiến thức về tích hợp giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn và vật liệu chưa nổ trong giảng dạy môn HĐGDLL và Môn GDCD trong năm học 2018-2019 vào công tác giảng dạy đúng quy định.

42416671_2154397464834382_2961163557254725632_o

42419090_2154397324834396_3805917988687708160_o

42394647_2154397671501028_7770290558014062592_o42428539_2154399508167511_5962132257228455936_o

42453966_2154397561501039_2422280916933017600_o

42492788_2154397614834367_2221640699361624064_o

42564386_2154397391501056_8821028979558318080_o