Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý ngân hàng đề thi năm học 2018-2019

Tháng Mười 2, 2018 3:12 chiều

Thực hiện KH 1977/SGDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc kế hoạch bàn giao, tập huấn sử dụng phần mềm quản lý ngân hàng đề thi; Thông báo của Phòng GD&ĐT Thị xã Ba đồn  trường THCS Quảng Long cử 3 đồng chí (01 Cán bộ quản lý, 2 GV có kinh nghiệm trong chuyên môn và  trong việc sử dụng tin học) tham gia tập huấn tại Hội trường Phòng GD &ĐT Thị xã Ba Đồn.

Sau khi tập huấn về Chuyên môn nhà trường đã tổ chức cho các đ/c được đi tập huấn  triển khai tập huấn sử dụng phần mềm quản lý ngân hàng đề thi cho toàn thể GV trong toàn trường.

Sau 1 buổi làm việc, buổi tập huấn đã thành công, tốt đẹp; các giáo viên đều  được trang bị thêm kiến thức về sử dụng phần mềm quản lý ngân hàng đề thi, làm hành trang trong công tác giảng dạy.

42405853_2154398358167626_1548623133714415616_o

42408752_2154398264834302_4940402250959814656_o

42383550_2154398098167652_8125842231543201792_o

42448069_2154397874834341_6957201000604106752_o

42502320_2154398314834297_2907364449012678656_o

42510303_2154398188167643_6668502146599616512_o

42564414_2154398448167617_2357433056861618176_o