PHONG TRÀO XANH HÓA TRƯỜNG HỌC TRƯỜNG THCS QUẢNG LONG NĂM HỌC 2017-2018

Tháng Mười Một 9, 2017 9:21 chiều

PHONG TRÀO XANH HÓA TRƯỜNG HỌC TRƯỜNG THCS QUẢNG LONG NĂM HỌC 2017-2018

(Một số hình ảnh)

IMG_0034

– Học sinh trường chăm sóc bồn hoa khi giờ ra chơi

IMG_0038

IMG_0042

IMG_0047

IMG_0048

IMG_0061

IMG_0066

Các buổi lao động nhổ cỏ, bón phân cho vườn cỏ lạc

IMG_0069

Tinh thần lao động rất hăng say trong mỗi học sinh

IMG_0072

IMG_0078

IMG_0081