KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI” NĂM 2018

Tháng Mười 2, 2018 4:44 chiều

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN          Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TRƯỜNG THCS QUẢNG LONG              Độc lập- Tự do – Hanh phúc

Số: … /KH-THCS                                    Quảng Long, ngày  24  tháng 19  năm 2018

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI”

NĂM 2018

Thực hiện công văn 374/PGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Phòng GDĐT Thị xã Ba Đồn; Công văn 871/KH-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2018 về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 trên địa bàn Thị xã Ba Đồn từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018.

Trường THCS Quảng Long xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 như sau :

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
  2. Mục đích:

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập để cán bộ, nhân viên và người lao động nhận thức được ý nghĩa và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội nhằm tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa và phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống.

– Triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 tại trường THCS.

  1. Yêu cầu:

– Việc tổ chức Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các Ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội; qua đó khuyến khích người dân trong toàn Phường chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập góp phần tạo nên thành công của hoạt động này trên toàn Thị xã.

  1. CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC:
  2. Chủ đề: Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”.
  3. Thời gian tổ chức:

– Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018: Hoàn thành các điều kiện tổ chức hoạt động Tuần lễ:

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

  1. Nhà trường:

 Treo cờ tổ quốc, băng rôn với nội dung “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 –  “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt” trước cổng trường và trước trung tâm dãy phòng học 2 tầng. Treo khẩu hiệu Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 – Từ ngày 24/9/2018 đến 07/10/2018 ở phòng hội đồng và ở khán đài trong lễ phát động.

– Tuyên truyền, quán triệt các nội dung của “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 với chủ đề “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt” tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường và và người lao động.

– Tích cực phối hợp với trường MN, TH, Giám đốc Trung tâm HTCĐ, Hội khuyến học và các ban ngành đoàn thể tại địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, phối hợp với đài truyền thanh tổ chức phát thanh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 trên địa bàn Phường, tổ chức tặng sách cho thư viện, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích cao trong học tập. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đăng lên trang Website của trường.

– Tổ chức cho HS đi dâng hương, tìm hiểu di tích lịch sử Đình làng Tượng Sơn tại Tổ dân phố Thủy Sơn- Phường Quảng Long.

– Tổ chức hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, Hội thảo về vai trò của việc tự học. Tổ chức các chuyên đề về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Phát huy hiệu quả của các câu lạc bộ “Hùng biện Tiếng Anh”, TDTT, VHVN khuyến khích giáo viên và học sinh tham gia. Đưa nội dung tài liệu qua “Trường học kết nối” tại địa chỉ website: http://truongtructuyen.edu.vn để chia sẽ thông tin tạo điều kiện cho người học tìm đọc.

– Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện theo quy định về  Phòng GD&ĐT thị xã qua địa chỉ Email: ntly_bd@quangbinh.edu. 

  1. Thư viện: Mở cửa phòng đọc thư viện tất cả các ngày từ 01/10 đến 07/10 năm 2018. Đổi mới hình thức hoạt động thư viện. Tổ chức trưng bày sách báo, giới thiệu sách và các tài liệu dạy học theo hướng yêu cầu học sinh tự học, tự đọc, tự nghiên cứu sách, tài liệu cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của Tuần lễ.
  2. Đội TNTPHCM: Phát động các phong trào thi đua dạy tốt – học tốt: Thi đua giành bông hoa điểm tốt; “ Ngày học tốt, tuần tốt”; hội diễn văn nghệ… Phát động các cuộc thi cho tất cả học sinh khối 6,7,8,9 để các em tự lập ra mục tiêu kế hoạch học tập của mình.
  3. Hội khuyến học: Tổ chức các hoạt động tuyên dương giáo viên, học sinh hưởng ứng tích cực trước, trong và sau Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Trên đây là kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 của trường THCS Quảng Long, đề nghị các bộ phận cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện./.

Đính kèm: KẾ-HOẠCH-TRIỂN-KHAI-“TUẦN-LỄ-HƯỞNG-ỨNG-HỌC-TẬP-SUỐT-ĐỜI”-NĂM-2017

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

42806486_485860335262100_7451053219519660032_n

42837663_234490610756294_8290363234444115968_n

42881928_780666972265351_8174414570744446976_n

42958268_2158056011135194_8158987769771720704_o

42970323_306906400124788_1107136560526000128_n

42987715_269725166985737_8910085186570420224_n

43031883_711073849254926_8492104093219684352_n

43065888_861951807526009_3818744229912379392_n

43099077_487604358384619_1075947324066234368_n