BÁO CÁO THÀNH TÍCH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẢNG LONG (Từ năm học 2012-2013 đến 2016-2017)

Tháng Mười Một 9, 2017 9:26 chiều
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUẢNG LONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:          Quảng Long, ngày  04  tháng 11 năm 2017

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẢNG LONG

(Từ năm học 2012-2013 đến 2016-2017)

Tháng 10 năm 2012 cô giáo Nguyễn Thị Sen – Quyền Hiệu trưởng nghỉ hưu, thầy giáo Trần Đình Bót về làm hiệu trưởng Trường THCS Quảng Long. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và các tổ chức đoàn thể địa phương; lãn đạo phòng GD-ĐT, các phòng ban cấp thị, UBND thị xã, nhà trường đã phấn đấu và đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

  1. Chất lượng giáo dục đại trà.
Năm học TSHS Hạnh kiểm Học lực Ghi chú
Tốt Khá TB Giỏi Khá TB Yếu
2012-2013 293 57,7 39,2 3,1 13,3 37,2 44.0 8,0  
2013-2014 292 59,9 39,1 1,0 13,6 36,0 43,4 7,0  
2014-2015 293 71,7 28,0 0,3 17,1 40,3 38,6 4,1  
2015-2016 315 75,6 23,8 0,6 19,1 46,3 31,1 3,5  
2016-2017 319 79,3 20,7 0,0 20,1 42,0 35,4 2,5  

Phân tích: Chất lượng giáo dục 2 mặt được nâng lên hàng năm. Cụ thể:

– Chất lượng Hạnh kiểm: Năm học 2016-2017: xếp loại Tốt có 79,3 tăng 21,6 % so với 5 năm trước. Đặc biệt không có học sinh xếp loại đạo đức trung bình.

– Chất lượng Học lực: Năm học 2016-2017: xếp loại Giỏi có 20,1% tăng 6,8 % so với 5 năm trước. Học lực xếp loại Yếu 2,5%, Giảm so với 5 năm trược 5,5%.

– Chất lượng cuối cấp, học sinh lớp 9 thi vào THPT được nâng lên: Học sinh Tốt nghiệp THCS hàng năm đạt tỷ lệ bình quân 99,1%. Năm học 2013-2014, học sinh lớp 9 thi vào THPT xếp thứ 17/35 trường toàn huyện; xếp thứ 60 trên 167 trường toàn tỉnh (Vượt 26 thứ hạng) so với trước năm 2012.

  1. Chất lượng mũi nhọn:
Năm học Số lượng Văn hóa Năng khiếu Hội thi khác
Huyện-TX Tỉnh Huyện-TX Tỉnh Huyện-TX Tỉnh
2012-2013 19 9 3 4 2 1 2
2013-2014 25 7 2 7 1 7 3
2014-2015 14 2 0 5 1 5 2
2015-2016 19 2 0 12 3 2 0
2016-2017 38 7 2 10 0 17 3
Cộng 115 27 7 38 7 32 5

   Qua 5 năm phấn đấu, chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi ngày một nâng lên. Tổng số giải đạt được 116 giải. Trong đó đạt giải Học sinh giỏi Văn hóa cấp thị 27 giải, cấp tỉnh 7 giải; học sinh giỏi Năng khiếu cấp thị 38 giải, cấp tỉnh 7 giải; các hội thi khác cấp thị 32 giải, cấp tỉnh 5 giải.

  1. Phong trào giúp đỡ học sinh nghèo:
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Cộng
3,795 000 đ 13.450 000đ 13,850 000đ 19,171 000đ 28,271 000đ 78.537 000đ

      Ban giám hiệu nhà trường luôn xác định công tác Chữ thập đỏ trong trường học đóng một vai trò hết sức quan trọng, nhằm duy trì ổn định số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục. Chính vì thế 5 năm qua, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nắm bắt tình hình, hoàn cảnh của từng học sinh để có giải pháp giúp đỡ.

Mở dầu mỗi năm học, dịp tết Nguyên đán nhà trường thường phát động phong trào “Vòng tay bè bạn”, “Cùng bạn vui tết” trong học sinh, giáo viên hoặc kêu gọi các tổ chức cá nhân với lòng hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cuối mỗi năm học nhà trường kêu gọi học sinh ủng hộ sách giáo khoa cho các bạn lớp sau, nhờ thế đã tháo gỡ không ít khó khăn cho phụ huynh và ý thức giữ gìn sách giáo khoa của học sinh. Kết quả phong trào giúp đỡ học sinh nghèo từ năm 2012 đến năm 2017 là 78.537 000 đồng. Có thể nói rằng, đây là một con số ấn tượng đối với một trường học có số lượng học sinh không nhiều.

  1. Xây dựng cơ sở vật chất
Năm học Tổng KP Trong đó
NS NN NSĐP KP XHH
2012-2013 144.580 000 19.400 000 0 125.180 000
2013-2014 254.462 100 124.300,000 0 130.162 100
2014-2015 242. 618 000 146.860,000 0 95.758 000
2015-2016 198.184 000 17.815,000 30.000 000 150.369 000
2016-2017 728.816 000 491.795 000 96.000 000 141.021 000
T. cộng 1,568.815 000 800.170 000 126.000 000 642. 490 000

Về cơ sở vật chất, trường THCS Quảng Long quá thiếu thốn so với các trường trong địa bàn thị xã, do địa phương những năm trước đây đầu tư cho giáo dục còn rất hạn chế; thu nhập của phụ huynh không đồng đều nên công tác xã hội hóa gặp nhiều khó khăn. Năm học 2016-2017, Ban giám hiệu đã tích cực tham mưu với UBND phường mua sắm bàn ghế theo chuẩn mới do bộ GDĐT quy định, tranh thủ sự giúp đỡ của phòng Tài Chính – Kế hoạch và  UBND thị xã, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm là con em quê hương Quảng Long công tác trong ngành Ngân hàng chính sách Việt nam giúp đỡ để nhà trường từng bước tăng trưởng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học.

Kết quả 5 năm qua, nhà trường đã tăng trưởng cơ sở vật chất với tổng kinh phí 1.568.815 000 đồng. Trong đó Ngân sách Nhà nước 800.170 000 đồng; Ngân sách địa phương 126.000 000 đồng; kinh phí xã hội hóa 642. 490 000 đồng.

  1. Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua, đặc biệt là cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Năm học GVG cấp huyện thị GVG cấp tỉnh CSTĐ cơ sở CSTĐ cấp tỉnh Ghi chú
2012-2013 2 1 4    
2013-2014 2   4 1  
2014-2015 2   3 1  
2015-2016 2   3    
2016-2017 2 1 3    
Tổng cộng 10 2 17 2  

Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  từ năm 2012 đến 2017, nhiều tấm gương điển hình trên các mặt hoạt động như :

– Đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đại trà, tỷ lệ học sinh lớp 9 thi vào Trung học phổ thông vượt nhiều thứ hạng so với thị xã và toàn tỉnh có cô giáo Nguyễn Thị Tuyết, Trần Thị Bạch Yến, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Minh Phúc (Nay các cô đã nghỉ hưu).

– Tiêu biểu về công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải cấp thị có cô giáo Phan Thị Tuyết Nhung, Đặng Thị Chung, Trần Thanh Pháp, Hoàng Thị Hà, Trần Văn Hùng; cấp tỉnh có cô giáo Trần Thị Thường, Trần Thị Hảo, Hoàng Thị Liên, thầy giáo Nguyễn Văn Đương, bồi dưỡng học sinh giỏi năng khiếu đạt nhiều giải cấp tỉnh có cô giáo Hoàng Thị Ánh.

– Tiêu biểu cho phong trào thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị như cô giáo Trần Thị Hảo, Phan Thị Bình, Nguyễn Thị Thùy Nhung; đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh có thầy giáo Nguyễn Đăng An, Đinh Thế Hà ; đạt giải cấp tỉnh các hội thi của giáo viên như cô giáo Nguyễn Thị Hương Giang.v.v…

– Tiêu biểu cho các hoạt động phục vụ dạy học có đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu phụ trách công tác Thư viện nhiều năm được Sở kiểm tra và khen ngợi ; đồng chí Trần Thị Thanh Loan thực hiện tốt công tác Văn phòng, chuyên trách Phổ cập giáo dục được các đoàn kiểm tra của thị xã, tỉnh ghi nhận và đánh giá cao ; đồng chí Lê Thị Ngọc Huệ, Cao Thị Hoa Hường tham mưu tích cực cho Ban Giám hiệu về công tác tài chính, xây dựng cơ sở vật chất …

– Về công tác quản lý, đồng chí Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường được Đảng bộ phường, UBND thị, Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình tặng Giấy khen, UBND tỉnh công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Vân Giang năm học 2016-2017 được công nhận là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Kết quả thi đua của Nhà trường trong 5 năm qua : Chi bộ 3 năm liên tục được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu (2014, 2015, 2016); Nhà trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; Công đoàn đạt công đoàn vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, được Liên đoàn Lao động thị xã, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tặng Giấy khen; Liên Đội vững mạnh được Hội đồng Đội thị tặng Giấy khen.

Nhìn lại chặng đường 5 năm chưa dài, nhưng những gì tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS Quảng Long phấn đấu và đạt được đã góp phần tạo nên sự đa dạng trong bức tranh toàn cảnh của sự nghiệp giáo dục địa phương.

Hi vọng, với trái tim nóng bỏng tràn đầy nhiệt huyết “Tất cả vì học sinh thân yêu” và sự sáng tạo, luôn mang tinh thần đổi mới cùng với sự giúp đỡ của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo ngành, chắc chắn tập thể trường THCS Quảng Long sẽ tiếp tục thu được nhiều thành công mới.

Nơi gửi:

-Thầy Đông trường Tiểu học Q.Long;

-Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

  Trần Đình Bót