Tập huấn phần mềm ra đề kiểm tra

Tháng Mười Hai 18, 2021 10:27 chiều

thực hiện kế hoạch xây dựng đề kiểm tra trên phần mềm Hương việt vừa được công ty này tập huấn cho CBQL và giáo viên. Chiều ngày 16/12/2021 tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã triển khai tập huấn đại trà cho toàn thể giáo viên toàn trường. Trên cơ sở kiến thức được tập huấn của Hương việt, thầy Hoàng, cô Hương Giang và thầy Pháp đã hướng dẫn lại cho tất cả giáo viên. Quan buổi tập huấn, thầy cô giáo đã được tiếp cận với việc xây dựng ngân hàng đề trên phần mềm ứng dụng.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

1 2 3 4