KẾ HOẠCH THÁNG 02 -KHXH

Tháng Ba 25, 2019 4:43 chiều

KẾ HOẠCH THÁNG 02
I, Những công việc chính trong tháng:
– Phát động phong trào “Thi đua dạy tốt học tốt”.Lập nhiều thành tích mừng đảng, mừng xuân mậu kỷ hợi.
-Tích cực rèn luyện đạo đức lối sống , chống các biểu hiện tiêu cực.
– Thực hiện nghiêm túc chương trình, giảng dạy đúng tiến độ.
-Tiếp tục bám sát nhiệm vụ năm học, từng bước thực hiện các nhiệm vụ trong năm.
– Thực hiện các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực ,phong trào “Mỗi thây cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
– Giáo dục kỷ năng sống cho học sinh, tạo điều kiện vận động giúp đỡ học sinh vượt khó học tập tốt.
– Tiếp tục thực hiện công văn 1308/SGDĐ về tổ chức thao giảng và thực hiện chuyên đề chuyên môn.
– Dự giờ thăm lớp đổi mới đánh giá giờ dạy giáo viên, theo công văn số 5555/BGDĐT.
– Thực hiện chuyên đề chuyờn mụn: Ứng dụng cụng nghệ thụng tin vào dạy học.
– Tiếp tục dự giờ thực tập thao giảng.
– Kiểm tra toàn diện 01 đồng chí.
– Thực hiện ứng dụng CNTT trong dạy học .
– Đồng chí Liên và đ/c Giang tiếp tục luyện Olympic tài năng Tiếng Anh.
– Dạy bồi dưỡng, chương trình dạy phụ đạo, điều chỉnh chương trình giảm tải, thực hiện các công văn chỉ thị đã được triễn khai trong tháng.
– Thực hiện nghiờm tốt chương trình hoạt động ngoài giờ, lên lớp.
– Tổ chức hội thảo đầu xuân rút kinh nghiệm học tập có hiệu quả cao đối với mỗi lớp mỗi cá nhân.
– Áp dụng chuẩn kiến thức kỹ năng trong dạy học.
– Giỏo viờn thực hiờn cụng tỏc bồi dưỡng thường xuyên nội dung 3.
II, Nội dung công tác tháng:
1, Về đạo đức:
– Giáo viên chủ nhiệm tăng cường bám lớp và phối hợp với giáo viên bộ môn, tổng phụ trỏch, nhà trường và gia đình để giáo dục học sinh.
– Mỗi thầy cô giáo làm một việc tốt, để giáo dục, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
– Tập trung các hoạt động xây dựng trường học thân thiên tăng cường các hoạt đông chăm sóc các di tích lịch sữ , các gia đình có công cách mạng, truyền thống nhà trường, các gương người tốt việc tốt gương học sinh chăm ngoan, học giỏi để đón tết nguyên đán.
2,Về công tác số lương:
Giáo viên chủ nhiệm phối hợp cùng giáo viên bộ môn, giáo viên phụ trách đội, phụ huynh học sinh tích cực theo dỏi vận động học sinh đến trường,duy trì số lượng 100% đặc biệt là học sinh lớp 9.
– Thực hiện cuộc vận động của ngành “Kỹ cương, tình thương, Trách nhiêm”
– GVCN và GVBM luôn động viên khuyến khích những HS nghèo và HS khuyết tật tham gia các buổi học phụ đạo đầy đủ để nâng cao chất lượng.
3, Về chuyên môn:
– Dạy học Tiếng anh theo hệ 10 năm.
– Tiếp tục BDHSG 6,7,8 giáo viên dưỡng tăng cường luyện đề cho học sinh..
– Tiếp tục thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nội dung 3.
-Thực hiện chương trình dạy tự chọn chương trình, dạy phụ đạo.
-Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả và ứng dụng CNTT vào dạy học.
-Tiếp tục BDHSG 6,7,8.
– GV và HS tham gia trường học kết nối.
– Giáo viên đăng bài viết lên Website nhà trương.
4,Các hoạt động khác:
– Tích cực tham gia các hoạt động do cấp trên cũng như nhà trường tổ chức.
-Thực hiện các hoạt động mừng đảng mừng xuân mới.
– Duy trì hoạt động cõu lạc bộ Tiếng Anh vào thứ 2 hàng tuần.
– Về lao động: GVCN các lớp chỉ đạo HS chăm sóc các bồn hoa cây cảnh, trang trí lại các lớp.
– GV ra mỗi mụn ra hai cõu hỏi rung chuụng vàng nộp về phụ trỏch chuyờn mụn.
– Tập búng chuyền theo lịch công đoàn.
– GVCN tổ chức học sinh tham gia cuộc thi giao thông học đường trên mạng.
– Ngoại khóa xây dựng nếp sống văn hóa.
– Chuẩn bị tốt cho cuộc thi rung chuụng vàng lần thứ 7.