XỬ LÝ RÁC THẢI ĐIỆN TỬ

XỬ LÍ RÁC THẢI ĐIỆN TỬ   Tên tình huống: “ XỬ LÍ RÁC THẢI ĐIỆN TỬ ” Mục tiêu giải quyết tình huống: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề về rác thải điện tử, giúp giảm thiểu ô…

Độ cao của âm

TẢI VỀ  TỆP TIN ĐÍNH KÈM: Bai 11 Do cao cua am giáo viên: Trần Thanh Pháp