images

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 6

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 6 (TỪ 1/10 ĐẾN 6/10/2018) TỔ : KHOA HỌC TỰ NHIÊN I. Đánh giá công tác tuần 5 1.Số lượng PC: – Đảm bảo công tác số lượng vận động học sinh bỏ học trở lại trường. GVCN lớp thường xuyên…
jumbled-books

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 5

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 5 I. Đánh giá công tác tuần 4 1.Số lượng PC: – Đảm bảo công tác số lượng vận động học sinh bỏ học trở lại trường. GVCN lớp thường xuyên kiểm tra công tác số lượng 2.Công tác chuyên môn: a.Công…
images

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 9

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 9 I. Đánh giá công tác tuần 8 1.Số lượng PC: – Một số em có nguy cơ bỏ học. GVCN lớp thường xuyên kiểm tra công tác số lượng -Cập nhật dữ liệu phổ cập 2.Công tác chuyên môn: a.Công tác dạy…
jumbled-books

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 8

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 8 I. Đánh giá công tác tuần 7 1.Số lượng PC: – Một số em có nguy cơ bỏ học. GVCN lớp thường xuyên kiểm tra công tác số lượng -Cập nhật dữ liệu phổ cập 2.Công tác chuyên môn: a.Công tác dạy…
kehoach

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN  32 (TỪ 9/4 ĐẾN 14/4/2018) TỔ : KHOA HỌC TỰ NHIÊN I. KẾ HOẠCH CHUNG   II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ I. Đánh giá công tác tuần 31 1.Số lượng PC: – Đảm…