kehoach

KẾ HOẠCH TUẦN 16- TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 16 (TỪ 4/12 ĐẾN 9/12/2017 ) TỔ : KHOA HỌC TỰ NHIÊN I. Đánh giá công tác tuần 15 1.Số lượng PC: – Đảm bảo công tác số lượng, theo dõi em Hóa lớp 9A GVCN lớp…
kehoach

KẾ HOẠCH TUẦN15

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 15(TỪ 27/11 ĐẾN 2/12/2017) TỔ : KHOA HỌC TỰ NHIÊN I. Đánh giá công tác tuần 14 1.Số lượng PC: – Đảm bảo công tác số lượng GVCN lớp thường xuyên kiểm tra công tác số lượng 2.Công tác chuyên môn: a.Công tác…
kehoach

Kế hoạch tuần 14

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 14 (TỪ 20/11 ĐẾN  25/11/2017) TỔ : KHOA HỌC TỰ NHIÊN Kế hoạch chi tiết: KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 14
kehoach

kế hoạch tuần12

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 12 (TỪ 6/11 ĐẾN 11/11/2017) TỔ : KHOA HỌC TỰ NHIÊN I. KẾ HOẠCH CHUNG   II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ I. Đánh giá công tác tuần 11 1.Số lượng PC: – Đảm bảo công tác…