LỒNG GHÉP TRÒ CHƠI DÂN GIAN VÀO GIỜ DẠY THỂ DỤC

Thể dục là môn học ngoài trời, là hoạt động chủ yếu của công tác giáo dục thể chất, trong chuỗi các hoạt động giáo dục toàn diện ở nhà trường. Môn học thể dục nhằm trang bị cho HS những…
aspose.words.11a57be6-5d0a-491b-9588-077533f30bb6.004

KẾ HOẠCH TUẦN 23

TỆP TIN KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 23  (TỪ 3/2 ĐẾN 8/2/2020) TỔ : KHOA HỌC TỰ NHIÊN   I. KẾ HOẠCH CHUNG II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ I. Đánh giá công tác tuần 221.Số lượng PC:- Đảm bảo công…

PP DẠY TIẾT ÔN TẬP TOÁN

TỆP TIN: Phương pháp dạy học tiết ôn tập Toán Mục đích Nhằm tổ chức, điều khiển học sinh ôn tập, tổng kết, hệ thống hóa và khái quát hóa tri thức, kĩ năng sau khi học xong một chương, một phần hay toàn…

KINH NGHIỆM DẠY HỌC

TỆP TIN: GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC  HỌC SINH CÁ BIỆT Trong công tác của người giáo viên cùng với công việc chuyên môn là giảng dạy còn  tham gia công tác chủ nhiệm lớp. Đây cũng là nhiệm vụ…