images

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 3 KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2019

TRƯỜNG THCS QUẢNG LONG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI                               Độc lập -Tự do – Hạnh phúc Số:    /KH-TCM                                                Quảng Long, ngày 30  tháng 3 năm 2019   ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 3 KẾ HOẠCH THÁNG…
jumbled-books

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 28

TỆP ĐÍNH KÈM: KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 28 I. Đánh giá công tác tuần 27 1.Số lượng PC: – Nhiều em có nguy cơ bỏ học sau Tết GVCN lớp thường xuyên bám lớp kiểm tra công tác số lượng 2.Công tác chuyên môn: a.Công…