MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

Một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong tổ chức dạy học chủ đề tích hợp   Bài viết tập trung đi vào các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực chủ yếu sau: 1. Dạy học giải quyết vấn…

SKKN VỀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TRONG MÔN CN

1. PHẦN MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài, sáng kiến giải pháp: Hiện nay, trình độ xã hội ngày một nâng cao, chất lượng giáo dục toàn diện của thế hệ trẻ phải đáp ứng được yêu cầu phát triển nguồn…
images

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 3 KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2019

TRƯỜNG THCS QUẢNG LONG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI                               Độc lập -Tự do – Hạnh phúc Số:    /KH-TCM                                                Quảng Long, ngày 30  tháng 3 năm 2019   ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 3 KẾ HOẠCH THÁNG…