aspose.words.11a57be6-5d0a-491b-9588-077533f30bb6.004

KẾ HOẠCH TUẦN 23

TỆP TIN KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 23  (TỪ 3/2 ĐẾN 8/2/2020) TỔ : KHOA HỌC TỰ NHIÊN   I. KẾ HOẠCH CHUNG II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ I. Đánh giá công tác tuần 221.Số lượng PC:- Đảm bảo công…

PP DẠY TIẾT ÔN TẬP TOÁN

TỆP TIN: Phương pháp dạy học tiết ôn tập Toán Mục đích Nhằm tổ chức, điều khiển học sinh ôn tập, tổng kết, hệ thống hóa và khái quát hóa tri thức, kĩ năng sau khi học xong một chương, một phần hay toàn…

KINH NGHIỆM DẠY HỌC

TỆP TIN: GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC  HỌC SINH CÁ BIỆT Trong công tác của người giáo viên cùng với công việc chuyên môn là giảng dạy còn  tham gia công tác chủ nhiệm lớp. Đây cũng là nhiệm vụ…

XỬ LÝ RÁC THẢI ĐIỆN TỬ

XỬ LÍ RÁC THẢI ĐIỆN TỬ   Tên tình huống: “ XỬ LÍ RÁC THẢI ĐIỆN TỬ ” Mục tiêu giải quyết tình huống: Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề về rác thải điện tử, giúp giảm thiểu ô…

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

Một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong tổ chức dạy học chủ đề tích hợp   Bài viết tập trung đi vào các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực chủ yếu sau: 1. Dạy học giải quyết vấn…

SKKN VỀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TRONG MÔN CN

1. PHẦN MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài, sáng kiến giải pháp: Hiện nay, trình độ xã hội ngày một nâng cao, chất lượng giáo dục toàn diện của thế hệ trẻ phải đáp ứng được yêu cầu phát triển nguồn…