kehoach

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN  32 (TỪ 9/4 ĐẾN 14/4/2018) TỔ : KHOA HỌC TỰ NHIÊN I. KẾ HOẠCH CHUNG   II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ I. Đánh giá công tác tuần 31 1.Số lượng PC: – Đảm…
kehoach

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 29

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 29 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN  29 (TỪ 19/3 ĐẾN 24/3/2018) TỔ : KHOA HỌC TỰ NHIÊN I. KẾ HOẠCH CHUNG   II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ I. Đánh…
kehoach

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 28

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 28      KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 28  (TỪ 12/3 ĐẾN 17/3/2018) TỔ : KHOA HỌC TỰ NHIÊN   I. KẾ HOẠCH CHUNG II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ I….
kehoach

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 NĂM HỌC 2017-2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 NĂM HỌC 2017-2018             Báo cáo tình hình hoạt động tháng 2 Thực hiện chế độ ngày công: Giáo viên đảm bảo ngày công Số giáo viên nghỉ dạy trong tháng: 03 đ/c Giáo viên Lớp…