22448667_776439605872590_4912549776251051704_n

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH Nhiệm kỳ 2017- 2018 (Một số hình ảnh trong chương trình)
20171002_081824

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CCVC& LAO ĐỘNG Năm học 2017-2018   1.Ổn định tổ chức các đại biểu vể tham dự chương trình