Tin về tinh thần ủng hộ chống dịch Covid-19

Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp trong phòng chống đại dịch Corona, hưởng ứng lời kêu gọi của UBTWMTTQVN, của UBTWMTTQVN thị xã Ba Đồn và của LĐLĐ thị xã. Công đoàn trường THCS Quảng Long đã…