73195775_184790646025182_6784649409587052544_o

GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP LỚP 9

GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP LỚP 9 Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2019-2020, Ban giám hiệu trường THCS Quảng Long triển khai tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho học lớp lớp 9.
ảnh 8. (2)

GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2019-2020

TỆP ĐÍNH KÈM: GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG An toàn giao thông không chỉ là vấn đề chung của xã hội mà còn cần sự đóng góp của mỗi cá nhân. Mồi chúng ta cần ý thức tốt khi tham gia giao…
ảnh 4 (2)

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS QUẢNG LONG

TỆP ĐÍNH KÈM: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2019-2020 Thực hiện chương trình công tác Đội của Hội đồng đội Thị xã Ba Đồn năm học 2019-2020; Kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội Trường…
71150684_496672054487354_4082272393718923264_n

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019 – TRƯỜNG THCS QUẢNG LONG Từ xa xưa, các thế hệ người Việt Nam luôn coi việc học là nền tảng cho mọi thắng lợi. Truyền thống quý báu đó đã được hình…
69471887_2364786193589877_3472957890380169216_n

Hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tháng 12, năm học 2018-2019

     HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ XÃ BA ĐỒN LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS QUẢNG LONG                       ***                             Số: -BC/LĐ                             Quảng Long, ngày 18 tháng 12 năm 2018   BÁO CÁO Hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tháng 12, năm học 2018-2019 Chủ điểm: Uống…
69931279_700315830485321_2251677488721690624_n

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG THCS QUẢNG LONG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020            Hoà chung trong không khí phấn khởi của dân tộc, với những giây phút hào hùng của những mùa thu lịch sử. Kỉ niệm…
69387664_2376684745938985_3791241076119961600_n

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU CƠN BÃO SỐ 4/2019

TRƯỜNG THCS QUẢNG LONG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU CƠN BÃO SỐ 4/2019 Sau khi cơn bão số 4/2019 tan, sáng 30/8 tập thể CBGVNV nhà trường đã có mặt đầy đủ tại trường để khắc phục hậu quả sau bão.
69146281_2376757429265050_8733945077363113984_n

TRƯỜNG THCS QUẢNG LONG PHÒNG CHỐNG BÃO SỐ 4/2019

TRƯỜNG THCS QUẢNG LONG PHÒNG CHỐNG BÃO SỐ 4/2019 Từ khi có công điện khẫn của UBND Thị xã Ba Đồn về ứng phó với cơn bão số 4/2019, BGH đã thành lập Ban phòng chống lụt bão để triển khai nhiệm…