XÂU KÝ TỰ (STRING)

  KHAI BÁO KIỂU STRING TYPE    TênKiểu = STRING; VAR      Tên biến : TênKiểu; hoặc khai báo biến trực tiếp: VAR      Tên biến : STRING; Trong đó Max là số ký tự tối đa có thể chứa trong chuỗi (Max Î ). Nếu không có khai báo…

PHẦN MỀM BLUEZONE VÀ CÁCH CÀI ĐẶT

PHẦN MỀM BLUEZONE VÀ CÁCH CÀI ĐẶT Lợi ích của ứng dụng Bluezone Bluezone là ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, giảm thiểu nguy cơ lây lan trong cộng đồng, giúp mọi…

PP DẠY TIẾT ÔN TẬP TOÁN

TỆP TIN: Phương pháp dạy học tiết ôn tập Toán Mục đích Nhằm tổ chức, điều khiển học sinh ôn tập, tổng kết, hệ thống hóa và khái quát hóa tri thức, kĩ năng sau khi học xong một chương, một phần hay toàn…

Bai 7 Cau lenh lap

TỆP ĐÍNH KÈM: Bai 7 Cau lenh lap GIÁO VIÊN: TRẦN VĂN HÙNG