kehoach

KẾ HOẠCH THƯ VIỆN-THIẾT BỊ_TUẦN 19

KẾ HOẠCH TUẦN 19 (Từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 12 năm 2017)   – Làm vệ sinh phòng kho, phòng đọc thư viện. – Cho giáo viên và học sinh mượn, trả sách, báo. – Lập danh mục hai tổ đăng ký STK để…
kehoach

Kế hoạch tuần 18 – Thiết bị

  KẾ HOẠCH TUẦN 17 (Từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 12 năm 2017)     – Làm vệ sinh phòng kho, phòng đọc thư viện. – Cho giáo viên và học sinh mượn, trả sách, báo. – Triễn khai hoạt động thư viện xanh.  
Trung-cap-Thu-vien-Thiet-bi-truong-hoc-hoc-tai-tp-hcm

Kế hoạch tuần 12

KẾ HOẠCH TUẦN 12 (Từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 11 năm 2017)     – Cho giáo viên và học sinh mượn, trả sách, báo theo lịch. – Triễn khai hoạt động thư viện xanh. – Viết bài giới thiệu cuốn sách “Chuyên đề bồi…
kehoach

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN – TUẦN 09

KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2017   I/ Đánh giá hoạt động của thư viện trong tháng 9/2017: Ưu điểm: – Trong tháng thư viện đó tích cực cho giáo viên và học sinh mượn sách, báo, tài  liệu vào các ngày trong tuần…