Đọc thơ Bác học cách viết của Người

ĐỌC THƠ BÁC HỌC TẬP CÁCH VIẾT CỦA NGƯỜI TRẦN ĐÌNH   “BÁC HỒ, cha của chúng con, hồn của muôn hồn”. Câu thơ của Tố Hữu đã nói hộ lòng kính yêu đối với Bác của nhân dân…

VÌ MỘT MÁI TRƯỜNG VÌ MỘT MIỀN QUÊ

VÌ MỘT MÁI TRƯỜNG VÌ MỘT MIỀN QUÊ Trần Đình Quảng Long ơi xứ sở của hoa Hoa mang đến cho cuộc đời niềm hạnh phúc Quảng Long ơi nơi có dòng nước ngọt Nước ngọt cho đời sự sống lời ca. Tôi viết bài thơ về…