CẢM NHẬN VĂN THƠ

TỆP TIN: Vẻ Đẹp Của Bài Thơ Ngắm Trăng Của Hồ Chí Minh Trăng vốn là người bạn tâm tình, là nguồn cảm hứng dạt dào, bất tận của thi sĩ muôn đời. Trong thơ đông tây kim cổ đã có biết bao…

sáng kiến kinh nghiệm tiếng anh

TỆP TIN: ENVIRONMENT   We all know that environment plays an important role in our life. But now it is becoming more polluted . From my viewpoint, the air pollution  is the biggest environmental  pollution in Viet Nam Do you know where air pollution comes…
tải xuống

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

TỆP TIN Tên chuyên đề: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH 2.Đặt vấn đề. Chỉ thị 29/2001/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu rõ : “Đối với…
tải xuống

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

TỆP TIN S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Ph­¬ng ph¸p nâng cao chất lượng d¹y kû n¨ng nghe     A – §Æt vÊn ®Ò           I/ C¬ së lý luËn: TiÕng Anh lµ mét ng«n ng÷ quốc tế, nã ®­îc sö dông trong mäi lÜnh vùc kh¸c nhau. ViÖc…

PP DẠY TIẾT ÔN TẬP TOÁN

TỆP TIN: Phương pháp dạy học tiết ôn tập Toán Mục đích Nhằm tổ chức, điều khiển học sinh ôn tập, tổng kết, hệ thống hóa và khái quát hóa tri thức, kĩ năng sau khi học xong một chương, một phần hay toàn…

CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC

TỆP TIN              PHÒNG GD-ĐT THỊ Xà BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG LONG ———-– & ————-     CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC CHỦ ĐỀ NGƯỜI LÍNH TRONG THƠ HIỆN ĐẠI               Tổ: KHXH                            Năm học :2019-2020       PHÒNG GD&ĐT THỊ…