KINH NGHIỆM DẠY HỌC

TỆP TIN: GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC  HỌC SINH CÁ BIỆT Trong công tác của người giáo viên cùng với công việc chuyên môn là giảng dạy còn  tham gia công tác chủ nhiệm lớp. Đây cũng là nhiệm vụ…
tải xuống

KINH NGHIỆM DẠY HỌC

TỆP TIN 5 QUY TẮC GIÁO DỤC HỌC SINH “CHƯA NGOAN” Hy vọng 5 quy tắc giáo dục học sinh “chưa ngoan” này sẽ là kênh thông tin giúp giáo viên, phụ huynh, các nhà quản lý GD tham khảo nhằm từng bước…
tải xuống

DẠY MÔN VĂN BÁM SÁT ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH

TỆP TIN: CHUYÊN ĐỀ DẠY  MÔN VĂN BÁM SÁT ĐỐI TƯƠNG HỌC SINH   Thực trạng       Các thầy cô giáo giảng dạy bộ môn đều đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, có lòng yêu nghề, nhiệt tình trong giảng dạy. Xác định…

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

Một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong tổ chức dạy học chủ đề tích hợp   Bài viết tập trung đi vào các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực chủ yếu sau: 1. Dạy học giải quyết vấn…

SKKN VỀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TRONG MÔN CN

1. PHẦN MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài, sáng kiến giải pháp: Hiện nay, trình độ xã hội ngày một nâng cao, chất lượng giáo dục toàn diện của thế hệ trẻ phải đáp ứng được yêu cầu phát triển nguồn…
sach-giao-khoa-lich-su-lop-9

SKKN BDHSG SỬ 9

PHẦN I: MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong hệ thống giáo dục ở trường THCS, môn Lịch sử có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng thế hệ trẻ về kiến thức, văn hóa, tư tưởng, chính trị, phẩm…
tải xuống

SKKN BDHSG TIẾNG ANH

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH   ĐẶT VẤN ĐỀ   Lý do chọn đề tài: Nghề dạy học là một nghề cao quý. Người giáo viên khi đã chọn nghề giáo là đã thể hiện lòng yêu nghề. Người dạy học là…