MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

Một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong tổ chức dạy học chủ đề tích hợp   Bài viết tập trung đi vào các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực chủ yếu sau: 1. Dạy học giải quyết vấn…

SKKN VỀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TRONG MÔN CN

1. PHẦN MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài, sáng kiến giải pháp: Hiện nay, trình độ xã hội ngày một nâng cao, chất lượng giáo dục toàn diện của thế hệ trẻ phải đáp ứng được yêu cầu phát triển nguồn…
sach-giao-khoa-lich-su-lop-9

SKKN BDHSG SỬ 9

PHẦN I: MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong hệ thống giáo dục ở trường THCS, môn Lịch sử có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng thế hệ trẻ về kiến thức, văn hóa, tư tưởng, chính trị, phẩm…
tải xuống

SKKN BDHSG TIẾNG ANH

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH   ĐẶT VẤN ĐỀ   Lý do chọn đề tài: Nghề dạy học là một nghề cao quý. Người giáo viên khi đã chọn nghề giáo là đã thể hiện lòng yêu nghề. Người dạy học là…

Tải tệp tin đính kèm tại đây: BÁO CÁO THAM LUẬN nang cao chat luong hoc sinh gioi giáo viên: Trần Thanh Pháp
images

Tin Học 6

Các thầy cô và các em vào đây để tải về: Tiet 54 Thêm hình ảnh để minh họa