NGƯỜI THẮP SÁNG ƯỚC MƠ.

      NGƯỜI THẮP SÁNG ƯỚC MƠ.   Có một nghề phấn trắng đầy tay Người ta gọi đó là nghề cao quý nhất Có một nghề không trồng hoa trên đất Nhưng vẫn nở cho…

CẢM NHẬN VỀ BÀI THƠ: KHI CON TU HÚ

TỆP TIN: CẢM NHẬN VỀ BÀI THƠ: KHI CON TU HÚ Tố Hữu được coi là lá cờ đầu trong nền thơ ca Cách mạng và kháng chiến. Thơ của ông thường hướng đến lý tưởng Cách mạng với những niềm tin yêu…

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VĂN LỚP 9

TỆP TIN: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VĂN LỚP 9   Câu 1: Hãy nêu các phương châm hội thoại đã học?cho ví dụ mỗi loại? Câu 2: Có mấy cách phát triển của từ vựng và phương thức chuyển nghĩa; Câu 3:Thế nào là cách dẫn…

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VĂN LỚP 6

TỆP TIN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VĂN LỚP  6   Câu 1: Bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn rút ra là gì? Câu 2: Trình bày nội dung ý nghĩa và nghệ thuật của các truyện dân gian sau: Thánh Gióng. Sơn Tinh,…

CẢM NHẬN VĂN THƠ

TỆP TIN: CẢM NHẬN VỀ BÀI THƠ: KHI CON TU HÚ Tố Hữu được coi là lá cờ đầu trong nền thơ ca Cách mạng và kháng chiến. Thơ của ông thường hướng đến lý tưởng Cách mạng với những niềm tin yêu…

CẢM NHẬN VĂN THƠ

TỆP TIN: Vẻ Đẹp Của Bài Thơ Ngắm Trăng Của Hồ Chí Minh Trăng vốn là người bạn tâm tình, là nguồn cảm hứng dạt dào, bất tận của thi sĩ muôn đời. Trong thơ đông tây kim cổ đã có biết bao…