sach-giao-khoa-lich-su-lop-9

SKKN BDHSG SỬ 9

PHẦN I: MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong hệ thống giáo dục ở trường THCS, môn Lịch sử có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng thế hệ trẻ về kiến thức, văn hóa, tư tưởng, chính trị, phẩm…
images

Bai 24 Su 9

TỆP TIN ĐÍNH KÈM: Bai 24 Su 9 GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ HẢO