sử 9_Tiết 26

giáo viên tải bài giảng tham khảo tại đây: BAI22 – tiet 26 SU 9 giáo vên: TRẦN THỊ HẢO

Bai 4: Cac nuoc chau A

Giáo viên tải giáo án tham khảo tại đây: Bai 4 Cac nuoc chau A_3 Giáo viên: Trần Thị Hảo