Gse

300 từ vựng Tiếng Anh qua thơ

300 TỪ VỰNG TIẾNG ANH QUA THƠ Hello có nghĩa xin chào Goodbye tạm biệt, thì thào Whisper Lie nằm, Sleep ngủ, Dream mơ Thấy cô gái đẹp See girl beautiful I want tôi muốn, kiss hôn Lip môi, Eyes mắt … sướng rồi…

Kế hoạch tuần 9_ Tổ KHXH

Kế hoạch tuần 9_ Tổ KHXH Đính kèm tại tệp sau KH TUÀN 9-TỔ KHXH 2017-2018 Tổ trưởng: Hoàng Thị Liên