images

1. BB thảo luận, lựa chọn CĐCM TIẾNG ANH

1. BB thảo luận, lựa chọn CĐCM  TIẾNG ANH     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   BIÊN BẢN THẢO LUẬN, LỰA CHỌN CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018-2019   THỜI GIAN: 7 giờ…
images

sáng kiến kinh nghiệm

PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ Lý do chọn đề tài 1.1. Cơ sở lý luận Môn Địa lý 7 nhằm giúp học sinh có những kiến thức phổ thông cơ bản, cần thiết về các môi trường địa lý và các hoạt động…
kehoach

DẠY HỌC CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG LONG                       DẠY HỌC CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2017-2018 –   Tổ: Khoa học xã hội –   Môn: Ngữ văn 6 – Các thành viên nhóm Ngữ văn 6: + Phan Thị Bình – nhóm trưởng + Nguyễn Thị Kim Anh +…
kehoach

KẾ HOẠCH THÁNG 03 – KHXH

KẾ HOẠCH THÁNG 03 I, Những công việc chính trong tháng: – Phát động phong trào “Thi đua dạy tốt học tốt” hướng về ngày 8/3 và ngày thành lập đoàn 26/03. – Mỗi GV ra hai câu hỏi kiến…
kehoach

KẾ HOẠCH THÁNG 02-KHXH

KẾ HOẠCH THÁNG 02 I, Những công việc chính trong tháng: – Phát động phong trào “Thi đua dạy tốt học tốt”.Lập nhiều thành tích mừng đảng, mừng xuân mậu tuất. -Tích cực rèn luyện đạo đức lối sống ,…
kehoach

KẾ HOẠCH THÁNG 1-NĂM HỌC 2017-2018-TỔ KHXH

KẾ HOẠCH THÁNG 1-NĂM HỌC 2017-2018-TỔ KHXH I, Những công việc chính trong tháng: – Phát động phong trào “Thi đua dạy tốt học tốt”. Lập nhiều thành tích mừng đảng, mừng xuân mậu tuất. – Sơ kết học sinh…
kehoach

KẾ HOẠCH THÁNG 01 TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

KẾ HOẠCH THÁNG 01 TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI I, Những công việc chính trong tháng: – Phát động phong trào “Thi đua dạy tốt học tốt”. Lập nhiều thành tích mừng đảng, mừng xuân mậu tuất. – Sơ kết học sinh học kỳ…