NGHỀ TÔI YÊU

NHỮNG NGÀY ĐẦU VỚI NGHỀ   “Có  một nghề bụi phấn bám đầy tay Người ta bảo là nghề trong sạch nhất Có một nghề không trồng cây vào đất Lại nở cho đời những đóa hoa thơm” Đó là những câu thơ mà ông ngoại đã…
images

KẾ HOẠCH THÁNG 10-KHXH

KẾ HOẠCH THÁNG 10 1/ Những công tác chính: – Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt hướng tới ngày 10/10 và ngày 20/10 – Chuẩn bị tốt cho buổi ngoại khúa : Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời. -…
images

KẾ HOẠCH THÁNG 9-KHXH

KẾ HOẠCH THÁNG 9 1/ Những công tác chính – Tổ CM rà soát lại một số chỉ tiêu mà trong năm qua, xây dựng kế hoạch cho năm học 2018-2019 – Thực hiện CV 1308 /SGD-ĐTTrH V/v hướng dẩn tổ chức…
images

KẾ HOẠCH THÁNG 8-KHXH

KẾ HOẠCH THÁNG 8 1/ Những công tác chính – Triển khai nhiệm vụ năm học. Năm học 2018-2019 tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn Quốc thứ XII của Đảng, năm học tiếp tục thực hiện…
images

KẾ HOẠCH THÁNG 5-KHXH

KẾ HOẠCH THÁNG 5 I, Những công tác chính trong tháng: – Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kĩ niệm: Ngày quốc tế lao động 1/5; 129 năm ngày sinh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh 19/5; 77 năm ngày…
images

KẾ HOẠCH THÁNG 4-KHXH

KẾ HOẠCH THÁNG 4 I/ Những công tác chính trong tháng : Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng 43 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5). Phát động tháng cao điểm làm…
images

KẾ HOẠCH THÁNG 03-KHXH

KẾ HOẠCH THÁNG 03 I, Những công việc chính trong tháng: – Phát động phong trào “Thi đua dạy tốt học tốt” hướng về ngày 8/3 và ngày thành lập đoàn 26/03. – Mỗi GV ra 4 câu hỏi kiến thức thuộc chuyên môn…
images

KẾ HOẠCH THÁNG 02 -KHXH

KẾ HOẠCH THÁNG 02 I, Những công việc chính trong tháng: – Phát động phong trào “Thi đua dạy tốt học tốt”.Lập nhiều thành tích mừng đảng, mừng xuân mậu kỷ hợi. -Tích cực rèn luyện đạo đức lối sống , chống các biểu…