images

KẾ HOẠCH THÁNG 10-KHXH

KẾ HOẠCH THÁNG 10 1/ Những công tác chính: – Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt hướng tới ngày 10/10 và ngày 20/10 – Chuẩn bị tốt cho buổi ngoại khúa : Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời. -…
images

KẾ HOẠCH THÁNG 9-KHXH

KẾ HOẠCH THÁNG 9 1/ Những công tác chính – Tổ CM rà soát lại một số chỉ tiêu mà trong năm qua, xây dựng kế hoạch cho năm học 2018-2019 – Thực hiện CV 1308 /SGD-ĐTTrH V/v hướng dẩn tổ chức…
images

KẾ HOẠCH THÁNG 8-KHXH

KẾ HOẠCH THÁNG 8 1/ Những công tác chính – Triển khai nhiệm vụ năm học. Năm học 2018-2019 tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn Quốc thứ XII của Đảng, năm học tiếp tục thực hiện…
images

KẾ HOẠCH THÁNG 5-KHXH

KẾ HOẠCH THÁNG 5 I, Những công tác chính trong tháng: – Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kĩ niệm: Ngày quốc tế lao động 1/5; 129 năm ngày sinh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh 19/5; 77 năm ngày…
images

KẾ HOẠCH THÁNG 4-KHXH

KẾ HOẠCH THÁNG 4 I/ Những công tác chính trong tháng : Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng 43 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5). Phát động tháng cao điểm làm…
images

KẾ HOẠCH THÁNG 03-KHXH

KẾ HOẠCH THÁNG 03 I, Những công việc chính trong tháng: – Phát động phong trào “Thi đua dạy tốt học tốt” hướng về ngày 8/3 và ngày thành lập đoàn 26/03. – Mỗi GV ra 4 câu hỏi kiến thức thuộc chuyên môn…
images

KẾ HOẠCH THÁNG 02 -KHXH

KẾ HOẠCH THÁNG 02 I, Những công việc chính trong tháng: – Phát động phong trào “Thi đua dạy tốt học tốt”.Lập nhiều thành tích mừng đảng, mừng xuân mậu kỷ hợi. -Tích cực rèn luyện đạo đức lối sống , chống các biểu…
images

KẾ HOẠCH THÁNG 01-KHXH

KẾ HOẠCH THÁNG 01 I, Những công việc chính trong tháng: – Phát động phong trào “Thi đua dạy tốt học tốt”. Lập nhiều thành tích mừng đảng, mừng xuân kỷ hợi. – Sơ kết học sinh học kỳ I. Đánh giá nghiêm túc…
images

KẾ HOẠCH THÁNG 01-Tổ KHXH

KẾ HOẠCH THÁNG 01 I, Những công việc chính trong tháng: – Phát động phong trào “Thi đua dạy tốt học tốt”. Lập nhiều thành tích mừng đảng, mừng xuân kỷ hợi. – Sơ kết học sinh học kỳ I. Đánh giá nghiêm túc…