TÊN NGƯỜI SỐNG MÃI

tệp tin: TÊN NGƯỜI SỐNG MÃI Trần Thị Tĩnh Bác Hồ ơi, Bác Hồ ơi Cháu luôn nhớ tới những lời Bác răn Bác khuyên cháu học hành chăm Kính thầy, yêu bạn… để thành trò ngoan… Bỗng đâu tin cháy tâm can Tiếng đài da diết, vang vang,…

COMPUTERS

TỆP TIN: COMPUTERS Good morning ladies and gentlemen. I’m so glad to take part in this competition  . Now I’m going to introduce myself.  My name is Nguyen  Le Na. I’m 15 years old. I study at Quang Long secondary school. And today,…

CẢM NHẬN VỀ BÀI THƠ: KHI CON TU HÚ

TỆP TIN: CẢM NHẬN VỀ BÀI THƠ: KHI CON TU HÚ Tố Hữu được coi là lá cờ đầu trong nền thơ ca Cách mạng và kháng chiến. Thơ của ông thường hướng đến lý tưởng Cách mạng với những niềm tin yêu…

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VĂN LỚP 9

TỆP TIN: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VĂN LỚP 9   Câu 1: Hãy nêu các phương châm hội thoại đã học?cho ví dụ mỗi loại? Câu 2: Có mấy cách phát triển của từ vựng và phương thức chuyển nghĩa; Câu 3:Thế nào là cách dẫn…

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VĂN LỚP 6

TỆP TIN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VĂN LỚP  6   Câu 1: Bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn rút ra là gì? Câu 2: Trình bày nội dung ý nghĩa và nghệ thuật của các truyện dân gian sau: Thánh Gióng. Sơn Tinh,…