69387664_2376684745938985_3791241076119961600_n

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU CƠN BÃO SỐ 4/2019

TRƯỜNG THCS QUẢNG LONG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU CƠN BÃO SỐ 4/2019 Sau khi cơn bão số 4/2019 tan, sáng 30/8 tập thể CBGVNV nhà trường đã có mặt đầy đủ tại trường để khắc phục hậu quả sau bão.
69146281_2376757429265050_8733945077363113984_n

TRƯỜNG THCS QUẢNG LONG PHÒNG CHỐNG BÃO SỐ 4/2019

TRƯỜNG THCS QUẢNG LONG PHÒNG CHỐNG BÃO SỐ 4/2019 Từ khi có công điện khẫn của UBND Thị xã Ba Đồn về ứng phó với cơn bão số 4/2019, BGH đã thành lập Ban phòng chống lụt bão để triển khai nhiệm…